żłobek2

Dofinansowanie​

Dofinansowanie

Rodzice mogą starać się o dotację zgodną z ustawą o rodzinnym kapitale opiekuńczym, gdzie na pierwsze dziecko od 12 do 36 miesiąca życia przewidziana jest dotacja w wysokości 400 zł miesięcznie,  a na drugie i każde kolejne dziecko w wysokości maksymalnie 12 tys. zł wypłacana w częściach przez 2 lata.

Więcej o dofinansowaniu:

https://www.zus.pl/-/dofinansowanie-pobytu-w-zlobku