żłobek2

Godziny pracy

time, clock, pointer-3665090.jpg

Godziny pracy

Godziny pracy żłobka ,,Kasztanowe Wzgórze”:

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 17.00.

Dni wolne od zajęć:

Nie pracujemy 2 maja, w Wigilię, i ustawowe Święta, o których rodzice są odpowiednio wcześniej informowani. 

Przerwa techniczna w żłobku przypadająca na zazwyczaj na ostatni tydzien lipca i pierwszy tydzień sierpni.


Plan dnia

7.00-8.30

Schodzenie się dzieci, zabawy indywidualne, wspólne grupowe powitanie.

8.30-9.30

Pielęgnacja, przygotowanie do śniadania, wspólny posiłek.

9.30 – 11.30

Krąg dydaktyczny, praca z materiałem Montessori, zajęcia dydaktyczne, zabawy na świeżym powietrzu.

11.30-12.00

Przygotowanie do obiadu, wspólny posiłek.

12.00-14.00

Czytanie bajek, odpoczynek.

14.00- 14.30

Pielęgnacja, przygotowanie do podwieczorku.

14.30 – 17.00

Zabawy kreatywne, zajęcia plastyczne, czytanie książeczek, zabawy na świeżym powietrzu, wychodzenie dzieci do domu.

Plan dnia dostosowujemy do potrzeb i wieku maluchów. Powyższy plan dnia jest ramowym harmonogramem – w zależności od okoliczności może ulegać zmianom.