żłobek2

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Chcąc zapewnić naszym Użytkownikom możliwość pełnej kontroli nad ich danymi osobowymi, działając jako zespół serwisu www.kasztanowewzgorze.pl („Strona Internetowa”) poniżej przedstawiamy wszelkie niezbędne informacje, jakie są związane z wykorzystywaniem przez nas Waszych danych osobowych. Wskazujemy, że danymi osobowymi są takie dane, które dotyczą konkretnej osoby lub mogą się do niej odnosić, między innymi jej imię i nazwisko, adres pocztowy czy adres e-mail. Mając na uwadze bezpieczeństwo i komfort naszych Użytkowników, dokładamy wszelkich starań, by dane osobowe były przetwarzane w sposób bezpieczny w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) (dalej: Ustawa).

Poniżej przedstawimy uprawnienia, jakie przysługują Wam, naszym Użytkownikom, w zakresie korzystania z danych osobowych.

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Dorota Trela Taraszkiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Niepubliczny Żłobek Montessori Kasztanowe Wzgórze Dorota Trela Taraszkiewicz w Mogilanach, przy ul. Żary 22A, 32-031 Mogilany NIP: 6792463261, REGON: 523638367 (dalej jako: „Administrator”). Jeżeli masz jakiekolwiek pytania w zakresie korzystania z Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kasztanowewzgorze@gmail.com

 1. Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

 1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
 2. na potrzeby dochodzenia roszczeń przez Administratora, prowadzenia marketingu bezpośredniego, tworzenia analiz, zestawień i statystyk na nasze własne potrzeby tj. w zakresie niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO),
 1. na potrzeby realizacji obowiązków wynikających z przepisów np. w zakresie księgowości i rachunkowości (tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 1. na potrzeby realizacji działań marketingowych i promocyjnych a także przesyłania ofert (tj. art. 6 ust. 1 lit a) RODO).

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Chcąc jednakże zawrzeć umowę z Administratorem, w zakresie usług oferowanych przez serwis www.kasztanowewzgorze.pl, niezbędne jest podanie przez Ciebie niektórych danych osobowych. Podanie pewnych danych jest także niezbędne do otrzymania odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania przesłane za pośrednictwem formularza  kontaktowego lub pod adres e-mail wskazanych powyżej

 1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

W trakcie przetwarzania Twoich danych osobowych może zajść potrzeba się do Ciebie z prośbą o wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. Nastąpi to w przypadku, gdy wykorzystanie podanych przez Ciebie danych osobowych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Pamiętaj, że wyrażenie takiej zgody jest w pełni dobrowolne, ale może być niezbędne do realizacji przez nas określonych czynności (np. przekazania Twoich danych osobowych podmiotom trzecim). Udzieloną zgodę możesz w każdym momencie cofnąć, pamiętaj jednakże, że cofnięcie takiej zgody nie wpływa na zgodność z prawem wykorzystania Twoich danych osobowych przed momentem jej cofnięcia.

 1. Automatyczne gromadzenie i przetwarzanie danych

Serwer na którym zlokalizowana jest Strona Internetowa automatycznie i tymczasowo gromadzi dane w serwerowych plikach Log, które są przekazywane przez przeglądarkę, o ile nie zostały dezaktywowane. Podczas wizyty na naszej Stronie Internetowej gromadzimy następujące dane, które są niezbędne z technicznego punktu widzenia, aby poprawnie wyświetlać naszą Stronę Internetową oraz zapewnić jej stabilne i bezpieczne działanie:

– adres IP komputera wysyłającego zapytanie,
– zapytanie z pliku klienta,
– kod odpowiedzi http,
– strona internetowa, z której nastąpiło przekierowanie (referencyjny adres URL),
– godzina zapytania serwerowego
– typ i wersja przeglądarki
– system operacyjny komputera wysyłającego zapytanie.

W przypadku gdy wymienione powyżej informacje zawierają dane osobowe (zwłaszcza adres IP), ich gromadzenie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj uzasadnionego interesu Administratora w zakresie prawidłowego funkcjonowania Strony Internetowej.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Okres przechowywania Twoich danych osobowych zależy w pełni od celu w jakim te dane są przetwarzane. W przypadku realizacji przez Administratora celów wynikających z zawartej umowy, dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania tej umowy. W przypadku dochodzenia roszczeń, dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym zgodnie z obowiązującymi przepisami możliwe jest ich dochodzenie. Na potrzeby realizacji obowiązków wynikających z przepisów w zakresie księgowości i rachunkowości, podane przez Ciebie dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od końca roku, w którym powstał obowiązek podatkowy w związku z umową.

 1. Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych

W każdej chwili może przekazać Administratorowi Twoich danych osobowych wnioski o dokonanie następujących czynności

 1. sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych
 2. usunięcie Twoich przetwarzanych danych osobowych
 3. ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych
 4. przeniesienie Twoich danych osobowych (po wypełnieniu przesłanek określonych w art. 20 RODO)
 1. udostępnienia Twoich danych osobowych
 2. wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (np. w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego).

Obowiązek realizacji przez Administratora wskazanych powyżej uprawnień wynika z podstawy prawnej przetwarzania Twoich danych osobowych. Zakres każdego z tych praw i obowiązek jego realizacji przez Administratora określony został w przepisach RODO.

 1. Dostęp do Twoich danych osobowych

Informujemy, że Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane:

 1. naszym pracownikom i współpracownikom,
 2. podwykonawcom wspierającym nas w świadczeniu usług marketingowych, księgowych czy prawnych,
 1. podmiotom obsługującym i utrzymującym sieć informatyczną oraz podmiotom świadczącym usługi poczty elektronicznej.
 1. Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uznasz, że Administrator przetwarza Państwa dane osobowe niezgodnie z obowiązującymi przepisami masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Informacja o plikach cookies

Chcąc zapewnić Tobie pełne zrozumienie mechanizmów kierujących przetwarzaniem Twoich danych osobowych, poniżej przekazujemy Ci informacje, jak działają pliki cookies, które wykorzystujemy na naszej Stronie Internetowej.

 1. Pikami cookies są dane informatyczne, które są zapisywane na komputerach lub urządzeniach mobilnych za pośrednictwem stron internetowych i portali, z których korzysta użytkownik.
 1. Wykorzystywane przez Administratora pliki cookie mogą być plikami sesyjnymi (tymczasowe pliki cookies identyfikujące i śledzące użytkowników w ramach naszych stron internetowych, aplikacji lub usług, które są kasowane po zamknięciu przez użytkownika przeglądarki lub wyjściu z sesji danej aplikacji lub usługi) albo plikami trwałymi (pliki cookie umożliwiające naszym stronom internetowym, aplikacjom lub usługom „zapamiętanie” użytkownika oraz jego preferencji na stronie internetowej, które pozostają na zapisane na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika po zamknięciu przeglądarki lub wyjściu z usługi).
 1. Zarówno pliki sesyjne jak i pliki trwałe nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych lub jakichkolwiek informacji z komputerów lub urządzeń mobilnych, z których korzysta użytkownik.
 1. Stosowane przez Administratora cookies są bezpieczne dla komputerów lub urządzeń mobilnych, z których korzystają użytkownicy.
 1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia, a nawet wyłączenia dostępu plików do komputera lub urządzenia mobilnego, z którego korzysta. W przypadku ograniczenia dostępu, korzystanie ze strony internetowej będzie możliwe jedynie w takim zakresie, w jakim nie jest wymagane zapisywanie plików cookies. 
 1. Możliwe jest samodzielne dokonanie zmiany ustawień przeglądarki w zakresie warunków przechowywania plików cookies i uzyskiwania przez nie dostępu do urządzeń, z których korzysta użytkownik. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 1. Wyłączenie lub ograniczenie plików cookies do urządzenia może wpłynąć na sposób korzystania ze strony internetowej
 1. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.