żłobek2

Montessori

building blocks, creative, colors-5097836.jpg

Montessori

W naszym żłobku będziemy realizować założenia pedagogiki Marii Montessori, która powiedziała, że

,,dziecko, które naprawdę pokocha swoje otoczenie i wszystkie żyjące stworzenia, które odkryje radość i entuzjazm w pracy, da nam powód, by mieć nadzieję… Nadzieję na pokój przyszłości”.

Metoda Montessori zakłada, że to, co nas otacza, powinniśmy poznać wszystkimi pięcioma zmysłami. Do rozwoju każdego z nich używa się przedmiotów i zadań o różnym stopniu trudności. To pozwalanie dziecku na doświadczanie, samodzielne szukanie rozwiązania, dotykanie i smakowanie, tworzenie eksperymentów i badanie różnych zjawisk. Opiekun jest w tej drodze jedynie drogowskazem, nie wyręcza dziecka, lecz podąża za nim i pomaga osiągać kolejne cele.

Rola nauczyciela

Nauczyciel w naszym żłobku to przyjaciel i towarzysz dziecka. Poznawanie otoczenia może odbywać się w sali podczas zajęć dydaktycznych, na placu zabaw czy spacerując po lesie. Montessori uważała, że dziecko jest z natury mądre i wie, co jest dla niego dobre. Małemu człowiekowi należy dać więcej swobody i pozwolić mu zmierzyć się z określonym zadaniem. Ta samodzielność objawia się na różne sposoby; jako zgoda o decydowaniu o aktywnościach, którymi chce się zajmować, nauczanie dziecka samodzielnego ubierania się, mycia i przygotowywania posiłku. Dzięki temu dziecko rozwija się najbardziej harmonijnie. W żłobku Montessori dzieci pracują z pomocami pedagogicznymi, nazywanymi materiałem. 

Dbałość o otoczenie

Praca poranna odbywa się w ciszy a każdy maluch zajmuje się swoją aktywnością osobno i samodzielnie, wspierany przez pedagoga. Dziecko uczy się, że po zakończonej pracy trzeba odłożyć pomoce w to samo miejsce, z którego je wcześniej zabrało i zadbać o swoje miejsce pracy. Chodzi o wytworzenie w dziecku postępowania według zasady: porządek w otoczeniu to porządek w sercu. 

Współpraca dzieci

Niektóre zadania dzieci wykonują w parach lub wspólnie, ucząc się przez to współpracy, rozwiązywania konfliktów i słuchania innych. Filozofia Montessori kładzie nacisk na kontakt ze sobą dzieci w różnym wieku, dlatego codziennie tworzymy wspólne zajęcia obu grup. Dzięki temu dzieci mają okazję uczyć się poprzez naśladowanie i obserwowanie starszych dzieci, a one z kolei poznają takie wartości jak troska o młodszego, pomoc, współdziałanie i odpowiedzialność. 

Indywidualne podejście

Metoda Montessori zakłada indywidualne podejście do każdego dziecka. Zadaniem opiekuna jest obserwowanie dziecka i podsuwanie mu aktywności, które akurat go interesują. W placówce dzieci uczone są zasad społecznych, szanowania odmiennego zdania i tego, że są stałe pory posiłków, odpoczynku i swobodnej zabawy. W metodzie Montessori duży nacisk kładzie się na dbałość dziecka o swoje otoczenie. Ważnym punktem w nauczaniu metodą Montessori są ćwiczenia zaczerpnięte z życia codziennego. Codzienne czynności, takie jak dbanie o siebie, czystość w sali zabaw, a także nauka podstawowych domowych czynności uczą powszechnie obowiązujących zasad, ale także ćwiczą sprawność, trenują małą motorykę i koordynację ruchów.

Istota samodzielności

Przesłaniem Pedagogiki Montessori jest znane i często cytowane hasło: ,,Pomóż mi zrobić to samemu’’ – jest to swoisty apel dziecka, skierowany do dorosłego. Sformułowanie tego hasła, dokonane przez samą Marię Montessori, należy uznać za kwintesencję jej przemyśleń pedagogicznych. Wskazuje ona na prawo dziecka do dążenia do samodzielnego i nieskrępowanego rozwoju, w warunkach właściwej pomocy pedagoga.

Pedagogika Montessori jest jedyną pedagogiką, która opiera się na duchowym planie rozwoju dziecka. W naszej placówce każdy Mały Człowiek rozwija się motorycznie, emocjonalnie, społecznie, duchowo i intelektualnie.